نامه رییس مجلس به رییس جمهوری درباره بازنگری در شیوه بودجه نویسی

بودجه

تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه ای به رییس جمهوری درباره ضرورت بازنگری در شیوه بودجه نویسی در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد کردم که در کارگروهی با مجلس این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی این مطلب را در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مطرح کرد که نسبت به شیوه بررسی بودجه در مجلس انتقاد کرد.

لاریجانی گفت: در این نامه پیشنهاد شده است که در کارگروهی با مشارکت مجلس ظرف یک سال آینده، قوانین مادر موجود تغییر یابند تا سال آینده تنها یک ماده واحده بررسی شود و دیگر اینقدر تبصره و بند نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: معنی ندارد که قوانین اصلی را در قانون بودجه تغییر دهیم.

ادامه دارد...

سیام**2025**1535
کد N113344