وزیر خارجه سوئد در مصاحبه با بی بی سی:

سازش ایران حدی دارد/ رسیدن به توافق ظرف 6 ماه بلندپروازی است