پیرمؤذن مطرح کرد؛

چرا کمکهای دولت نامتوازن است

مجلس

همانطور که امام خمینی (ره) فرموده‌اند کاری کنید که بماند نه اینکه ما بمانیم. کمک به اشخاص حقوقی نیمه دولتی به شکل نامساوی در لایحه بودجه آمده است چرا باید دارالقرآن اصفهان بودجه بیشتری داشته باشد اما دارالقرآن اردبیل کمتر.

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی نشبت به آنچه کمک‌های نامتاوزن دولت خواند انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگا رایلنا، کمال پیرمؤذن در تذکری خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: همانطور که امام خمینی (ره) فرموده‌اند کاری کنید که بماند نه اینکه ما بمانیم. کمک به اشخاص حقوقی نیمه دولتی به شکل نامساوی در لایحه بودجه آمده است چرا باید دارالقرآن اصفهان بودجه بیشتری داشته باشد اما دارالقرآن اردبیل کمتر.

وی با بیان اینکه امام فرمودند یک ساعت عدالت بهتر از یکسال عبادت است، اظهار کرد: چرا برای بنیاد سعدی اعتبار کافی در نظر گرفته شده است اما بنیاد شهریار هیچ اعتباری ندارد، اصلا این هزینه تراشی‌ها را انجام ندهید.

کد N112557