اعتراض نماینده شوشتر به پخش سریال «سرزمین کهن»

مجلس

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی سریال «سرزمین کهن» را توهین به قوم بختیاری خواند و گفت: باید به صدا و سیما تذکر داده شود تا به بهانه ساخت سریال احساسات این قوم شریف را خدشه دار نکند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکر آیین نامه ای نسبت به پخش سریال تلویزیونی «سرزمین کهن» و توهین به قوم بختیاری اعتراض کرد.

وی اظهار داشت: قوم بختیاری در برابر رضاخان ایستادگی کردند و در جنگ جهانی اول در مقابل ارتش روس و انگلیس ایستادگی کردند. باید به صدا و سیما تذکر داد تا احساسات این قوم شریف را به بهانه ساخت سریال، خدشه دار نکند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: رسانه ملی باید دقت کند که مسائل مربوط به اقوام به گونه ای مطرح نشود که شائبه توهین پیش آید.