مهندسان ناظر كشاورزی مقابل مجلس تحصن كردند

مجلس

محمد رضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع معترضان از آنها خواست كه به تحصن پایان ببخشند و به آن ها قول داد كه مجلس در بودجه ی 93 اعتبارات لازم را برای استخدام آن ها در نظر می گیرد.

جمعی از مهندسان كشاورزی در اعتراض به عدم اجرای قانون استخدام ناظرین كه سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما هیچگاه اجرایی نشد، مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از 200 تن از مهندسان ناظر كشاورزی با تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون استخدام ناظرین نظام مهندسی وزارت جهاد و كشاورزی شدند.

محمد رضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع معترضان از آنها خواست كه به تحصن پایان ببخشند و به آن‌ها قول داد كه مجلس در بودجه ی 93 اعتبارات لازم را برای استخدام آن ها در نظر می گیرد.

 

کد N112358