مجلس تصویب کرد

صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان مرخصی رفته منوط به تودیع ودیعه شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده اند منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندانهای باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، اشتغال دارند، و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد، برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد.

خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه‌ی استفاده کنندگان از محل ودیعه‌های ماخوذه تامین می‌شود. دولت مکلف است صد در صد وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص و پرداخت نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام

کد N112295