با مصوبه مجلس؛

بانک مرکزی مکلف به اختصاص حداقل 25 درصد تسهیلات به بخش آب و کشاورزی شد

مجلس

با مصوبه مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شد حداقل 25 درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیردولتی که حداقل 40 درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی یک تبصره الحاقی که به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مطرح شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که حداقل 25 درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل 40 درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.