با نظر موافق نمایندگان مجلس تعیین شد؛

نرخ بازده سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی؛ ۳۰ درصد

مجلس

آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

با نظر موافق نمایندگان مجلس نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -یکشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ با بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ج تبصره الحاقی ۲۱ موافقت کردند.

براساس این بند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحد‌ها تا بیست و پنج درصد باشد به شرط ‌آنکه از ۱۵ سنت در هر مترمکعب کمتر شود.

همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را بصورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰%) باشد.

آیین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کد N111902