محجوب:

بدهکار کردن وزارت نیرو به ضرر مصالح کشور است

مجلس

باید ابتدا بدهی وزارت نیرو به بدهکاران را که چیزی حدودی ۱۵ میلیارد تومان است در نظر گرفته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدهکار کردن وزارت نیرو آنهم به میزانی که بازگشت بدهی آن در بعضی از زمینه‌ها به سادگی امکان پذیر نیست، به ضرر مصالح کشور است.

به گزارش خبرنگارایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بحش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پیشنهاد حذف کل بخش هزینه‌ای تبصره الحاقی ۲۲ لایحه بودجه را مطرح کرد.

نماینده مردم تهران شهر ری وشمیرانات در توضیح این پیشنهاد حذف تبصره الحاقی ۲۲ گفت: یکی از کارهایی که در این تبصره صورت گرفته است این است که تقریبا مبلغی معادل ۲۴ یا ۲۵ میلیارد دلار در قالبهای مختلف و درجهاتی دراین تبصره ذکر شده است؛ به وزارت نیرو داده شده است. اما باید توجه داشته باشیم که باید ابتدا بدهی وزارت نیرو به بدهکاران را که چیزی حدودی ۱۵ میلیارد تومان است در نظر گرفته شود.

وی همچنین در مخالفت با این تبصره خاطرنشان کرد: چنین دستگاهی را تا این اندازه بدهکار کردن آنهم به میزانی که بازگشت بدهی آن در بعضی از زمینه‌ها به سادگی امکان پذیر نیست به ضرر مصالح کشور است.

کد N111901