رباینده هواپیمای ترکیه این شخص بود!

هواپیما ربایی

رسانه های ترکیه روز گذشته یک فیلم 1 دقیقه ای از هواپیمای ربوده شده خطوط هواپیمایی این کشور از سوی یک فرد اوکراینی را منتشر کردند.

به گزارش آفتاب به نقل از عصر ایران در این عکس چهره فردی که هواپیما را ربوده به طور کامل مشخص نیست. هنوز هویت این فرد اوکراینی اعلام نشده است. این هواپیما که از اوکراین عازم ترکیه بود، با موفقیت در یک فرودگاه در استانبول به زمین نشانده شد و هواپیما ربا دستگیر شد.
این هواپیما ربا اعلام کرده که قصد داشته به دلیل حوادث اوکراین و تحت الشعاع قرار دادن المپیک سوچی ، آن را به شهر سوچی روسیه ببرد.
کد N111863