مخالفان بحرینی برای گفت‌و‌گوی ملی نقشه راه ارائه کردند

سیاسی

مخالفان در این نقشه راه از دولت خواستند که برای تشویق گفت‌و‌گو‌ها زندانیان سیاسی را آزاد و دادگاه‌های سیاسی را متوقف كند و تحریک به تنش‌های طایفه‌ای و مذهبی نیز پایان داده شود.

مخالفان بحرینی برای از سرگیری گفت‌و‌گوهای ملی به منظور حل بحران در این کشور نقشه راه ارائه کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، مخالفان بحرینی به رهبری جمعیت «الوفاق» نقشه راهی برای از سرگیری گفت‌و‌گوهای ملی ارائه کردند که می‌تواند این کشور را از بحران سه ساله خارج کند.

بر اساس این نقشه راه برای تسریع در گفت‌و‌گوهای ملی در هفته سه نشست میان دولت و مخالفان برگزار می‌شود و نتایج آن به همه پرسی عمومی گذاشته می‌شود.

مخالفان در این نقشه راه از دولت خواستند که برای تشویق گفت‌و‌گو‌ها زندانیان سیاسی را آزاد و دادگاه‌های سیاسی را متوقف كند و تحریک به تنش‌های طایفه‌ای و مذهبی نیز پایان داده شود.

مخالفان همچنین خواستار تاسیس نظام انتخاباتی عادلانه و شفاف با نظارت اجرایی یک هیئت مستقل و ترسیم مراکز انتخاباتی و مشخص کردن آن به طوری که مساوات را میان شهروندان بحرینی برقرار کند، شدند.

کد N111800