با موافقت نمایندگان مشخص شد؛

نحوه تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت،نیرو، راه و صنعت

مجلس

براساس تبصره الحاقی 18 به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه ‌هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310530 جدول شماره (5) و 10000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.

نمایندگان در جریان بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93،نحوه تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه وصنعت را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا‏، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن بدهی های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تسویه می شود.

براساس تبصره الحاقی 18 به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه ‌هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310530 جدول شماره (5) و 10000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.

کد N111789