رونمایی از خوروی جدید تروریست های سوری برای عملیات های انتحاری