جلالی خبر داد:

برگزاری رزمایش پدافند پرتویی در اردیبهشت ماه 93

نیروهای مسلح

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: رزمایش پدافند پرتویی در نیمه اول اردیبهشت 93 در اصفهان انجام خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه قرارگاه پدافند پرتویی (رافع)استان اصفهان با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل،دکترزرگر استاندار اصفهان ،تنی چند از معاونین سازمان پدافند غیر عامل و اعضاء قرارگاه رافع استان در محل استانداری تشکیل گردید.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت : موضوع پدافند غیرعامل بنا به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به گذشته جدی تر دنبال می‌شود و یکی از دلایل عمومی آن عدم تقارن و همترازی دشمن نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی است در چنین زمانی ، ضرورت پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل بیشتر می‌شود .

وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که پدافند غیرعامل مانند مصونیت بخشی بدن است و از درون ما را مصون می‌کند ، مفهوم آن ، این است که اگر دشمن اقدامی یا تلاشی انجام داد ،هیچ اثری ازآن مشاهده نگردد در واقع بی‌اثر کردن اثر تهدید برکشوراست واین مصونیت سازی بایستی برای کالبد کشور ، جامعه و دستگاه ها اتفاق بیافتد ، کالبد زیرساخت‌ها و بدنه کشور است و جامعه مشخصاً مردم هستند و دستگاه‌ها هم نظام مدیریتی اجرایی که کشور را اداره می‌کند و مصونیت باید شامل آن ها شود.

جلالی افزود : سه دسته مصون‌سازی متصور می باشد ، مصون‌سازی کالبد کشور، مصون‌سازی جامعه و مصون‌سازی نظام مدیرتی ، مصون‌سازی یا همان پدافند غیرعامل در واقع کاهش اثر تهدید بر این سه عنصر است یعنی اگر تهدید بر کشورانجام گرفت ، اثر آن صفر یا حداقلی باشد .

وی ادامه داد:این دسته اقدامات به صورت کلی دو دسته می‌شود؛ یک دسته اقدامات نظامی، و در سازوکار دفاع است و بخش دیگری هم در حوزه غیرنظامی است و آن اقداماتی است که همه اجزا ، دستگاه‌ها و همه مردم باید انجام دهند که نتیجه آن کاهش آسیب‌پذیری ، افزایش پایداری و مدیریت بحران و تولید بازدارندگی دفاعی است و اینگونه می توان تأثیر تهدید را بر کشور و دستگاه‌ها به حداقل رساند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: درگذشته تهدیدها، تهدیدات نظامی بودند و اقدامات ما کاهش تهدیدات نظامی بود ، مثل ساخت پناهگاه ها ،سیستم های اعلام خبر و از این قبیل ، اما امروزه تهدیدات تغییر ماهیت داده ومدل های جدید و تکنولوژی پایه شده اند ، لذا نوع دفاع هم متفاوت است.

وی در ادامه افزود:سازمان پدافند غیرعامل برای هر کدام از این تهدیدها یک دفاع تخصصی در چارچوب قرارگاه تشکیل داده تا بتواند متمرکز شده تا در شناخت آن تهدید و ارائه راه‌حل‌هایی برای مقابله با تهدیداقدامات متناسب انجام گیرد.

جلالی گفت: از قرارگاه‌های مهم یکی پدافند پرتوی است که مدیریت حوادث نشت هسته‌ای در حوزه‌های مربوطه را دنبال می کند ،دوم پدافند سایبری که مقابله و پاسخ‌گوی حملات سایبری دشمنان است که برعلیه زیرساخت‌های انجام می گیرد ،پدافند زیستی یا بیولوژیک و قرارگاه پدافند شیمیایی ، که ممکن است از طریق نشت حوادث زیرساخت‌های شیمیایی اتفاق بیافتد یا استفاده از عناصر شیمیایی در قالب تولید ،گر چه خیلی بعیداست ولی باید آمادگی‌های آن را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورادامه داد : خوشبختانه بر اثر تلاش و فداکاری علمی دانشمندان و مردان سیاسی کشور تبدیل شده ایم به یک کشور هسته‌ای ، هم اکنون هفت استان اصلی هسته‌ای داریم که در آن‌ها زیرساخت‌های هسته‌ای شکل گرفته است،وچون کشور هسته‌ای هستیم الزاماتی وجود دارد مثل موارد ایمنی و تهدید آن که باید شناخته شود و برای این که با این خطر مقابله و راه‌حل‌ ارائه دهیم.

جلالی گفت: استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در مصارف غیرنظامی یا بشردوستانه و صلح‌آمیز درهمه دنیا رواج داردو یکی از الزامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای کشورهایی که نیروگاه دارند اینست که بتوانند ایمنی لازم هسته‌ای را برای مردم و دستگاه ها ایجاد کند، بخشی از این ایمنی ، نکات فنی یا استانداردها و پروتکل‌های فنی است که باید رعایت شود و دنبال ‌شود هرچند که ما دانش هسته‌ای را با آزمون و خطا و با منبع از درون تولید کردیم.

وی گفت:نکته قابل توجه در تاسیسات هسته ای این است که در برابر سوانح طبیعی مثل زلزله آماده ‌باشیم که در زیرساخت‌های هسته‌ای باعث نشت مواد نشود،بر این اساس طرح بحران نشت هسته‌ای که هدف اصلی آن صیانت ، حفاظت، امداد و نجات و کمک به مردم است باید انجام گیرد تا به هر دلیلی نشتی اتفاق افتاد از مردم حفاظت و مراقبت شود ، چنانچه لازم بود قبل از آن جابجایی صورت گیرد و اگر مصدوم شدن درمان شوند.

جلالی گفت: چنانچه حادثه ای رخ داد باید حجم آن را پیش‌بینی کرد ، حوزه‌ی تحت تأثیر آن را در نظر گرفت ، سمت جریان عوامل موثر مثل باد و تابش را نسبت به انتشار پیش‌بینی کرد و بر اساس آن احتمالات ، اقدام موثر انجام گیرد.

جلالی گفت: بر اساس سناریو باید دستگاه‌های استان را کمیته بندی کرد تا بتوان بر اساس اتفاقات عمده‌ای که باید برای مقابله با این پیامد انجام پذیرد کارگروه تشکیل گردد ، مثل کارگروه ، امداد و نجات ، اسکان مردم و غیره که پس از مشخص شدن کارگروه‌ها وظیفه مشخص شد ه ، کارگاه آموزشی 2 الی 3 روزه در خود استان تشکیل شود و وظایف اصلی آن‌ها در این کارگاه آموزش داده شود و سپس مانور دور میزی و در نهایت رزمایش برگزار شود و لازم است در سطح فردی برای مردم نیز آموزش انجام شود ، مثلاً برای افرادی که در همسایگی نیروگاه هستند آموزش داده شود که در شرایط خاص باید چه کارهایی انجام دهند

وی در خاتمه گفت زمانی که برای مانورپیش بینی شده است نیمه اول اردیبهشت 93 می باشد .