120 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از صدور گواهینامه به تقویت نیروی انتظامی اختصاص یافت

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند 120 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از صدور گواهینامه های هوشمند به تقویت نیروی انتظامی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار قرار داشت.

نمایندگان مجلس مقرر کردند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 93 که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می رسد نظارت نموده و آن را در لایحه بودجه سال 94 درج نمایند.

علاوه بر این با الحاق تبصره دیگری به لایحه بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف شد تخفیف اعتبار در پروژه هایی که دارای مجوز قانون برنامه پنجم توسعه هستند و در ساخت آنها، سایر شرکت ها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند را در اولویت قرار دهند.

علاوه بر این با الحاق بند دیگری مقرر شد عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت فوب افزایش یافته و درآمد حاصله تا سقف 1500 میلیارد ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد.

همچنین با الحاق بند دیگری به لایحه بودجه به نیروی انتظامی اجازه داده شد نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 15 هزار تومان دریافت نمایند، 120 میلیارد تومان مابه التفاوت درآمد حاصل از آن به نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا بابت هزینه صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.