با مصوبه مجلس؛

اختصاص بودجه 10 میلیارد دلاری برای حل مشکل بهره بر داری از آبهای مرزی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف 10 میلیارد دلار برای اجرای طرح های آب و فاضلاب و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی سرمایه گذاری کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با الحاق بندی به لایحه بودجه مقر کردند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص توسعه انرژی های نو با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی دولت مجاز است در سال 93 طرح نصب نیروگاه های کوچک و پیش گرمکن های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجرا نمایند.

این طرح به صورت مشارکت 50 درصد با متقاضیان از محل منابع حاصل از این قانون اجرا می شود.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری به وزارت نیرو اجازه داده شد به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید.

دولت مکلف است در قبال این تعهد سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

همچنین در جزء دیگری از این بند مقرر شد برای اجرای طرح های آب و فاضلاب بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد، زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف 10 میلیارد دلار به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل و سایر روش های مشابه با تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.