نمایندگان مخالفت كردند؛

جبران زیان واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دولت

مجلس

در جریان بررسی تبصره مذکور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران گفت: براساس این تبصره زیان وارد کنندگان و صادرکنندگان در سنوات قبل از محل بودجه سال آینده تامین می‌شود این درحالی است که آثار مالی بودجه در هر سال مربوط به‌‌ همان سال است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا‏ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -یکشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با تبصره الحاقی درباره جبران زیان‌های وارد شده به وارد کنندگان و صادرکنندگان ناشی از سیاست گذاری‌های قیمت گذاری توسط دستگاههای دولتی مخالفت کردند.

گفتنی است؛ براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شد نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام کند که در ‌‌نهایت نمایندگان با حذف این تبصره موافقت کردند.

در جریان بررسی تبصره مذکور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران گفت: براساس این تبصره زیان وارد کنندگان و صادرکنندگان در سنوات قبل از محل بودجه سال آینده تامین می‌شود این درحالی است که آثار مالی بودجه در هر سال مربوط به‌‌ همان سال است.

در پایان پیشنهاد حذف تبصره مذکور به رای گذاشته شد و در ‌‌نهایت نمایندگان با ۱۲۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند

کد N111749