گزارش موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی به مجلس ارایه می شود

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1393 را به همراه لایحه بودجه 1394 به مجلس ارایه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور تبصره های الحاقی 12، 13 و 14 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس در تبصره 12 الحاقی، بند (ق) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه با 152 رای موافق، 9 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد.

بر این اساس، بانک های عامل موظف شدند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

در تبصره الحاقی 13 نیز مقرر شد نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه باشد.

نمایندگان مجلس در تبصره الحاقی 14 نیز مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی را موظف کردند، حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند.

مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی همچنین موظفند پس از تحویل کلیه مدارک حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صوئرت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند.

بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.

نمایندگان مجلس، دولت را نیز موظف کردند گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1393 را به همراه لایحه بودجه 1394 ارایه کند.

هیات عامل صندوق نیز موظف ست گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصب به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

سیام**2025**9103**1535
کد N111635