محجوب در گفتگو با مهر:

انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت/ برای استقلال اقتصادی خلاء "نقشه راه" داریم

مجلس

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بودجه 93 همان رویه سیاست های گذشته است و آثار سوء مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، گفت: نمی شود از یک طرف کالاها را افزایش قیمت دهیم و از طرف دیگر بگوییم می خواهیم تورم را کنترل کنیم.

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در مورد حفظ استقلال اقتصادی و تکیه بر تولید و توانمندی ملی گفت: استقلال اقتصادی یک موضوع پیچیده و در عین حال آسان است.

وی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت و با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد با آسیب های اجتماعی مواجه خواهیم شد، ادامه داد: نمی شود از یک طرف کالاها را افزایش قیمت دهیم و از طرف دیگر بگوییم می خواهیم تورم را کنترل کنیم. وقتی کالاها را به سمت افزایش قیمت سوق دهیم نمی شود انتظار کنترل تورم و بهبود زنگی مردم را داشته باشیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: ما نباید رکورد تورم در جهان را داشته باشیم . امروز 20 کشور تورم دو رقمی دارند که ما هم جز آنان هستیم، اما کشور ما در رده دوم و سوم قرار دارد نه بیستم.

نماینده تهران با بیان اینکه ما در وضعیت ابرتورم هستیم، گفت:  اقتصاد مساوی است با اندیشه؛ اما نمی بینیم قدمی در این زمینه برداشته باشیم و خیلی سهل با مشکلات امروز اقتصادی برخورد می شود. هرکاری به خصوص اقتصاد به برنامه ریزی و فکر نیاز دارد.

محجوب، در پاسخ به این سوال که کدام سیاست ها و اقدامات به استقلال اقتصادی کشور خدشه وارد می سازد، گفت: آنچه در بودجه 93 شاهد هستیم همان رویه گذشته است و نه تنها برنامه و سیاست جدیدی ندارد بلکه ممکن است آثار سوء گذشته و مشکلات اقتصادی را تشدید کند .

وی تصریح کرد: اقتصاد با کسی شوخی ندارد. بحران های اجتماعی و سیاسی که می تواند تولید کند بی نظیر است؛ لذا دلسوزی تنها کافی نیست و باید دلسوزانه هم قدم برداشت و برای دلسوزی هم باید نقشه راه داشته باشیم .خلاء ای که در اقتصاد وجود دارد "نقشه راه" است.

محجوب در پاسخ به این سوال که آیا در نشست های هم اندیشی دولت و مجلس که اخیرا نیز آخرین جلسه آن برگزار شد این هشدارها و انتقادات را به نمایندگان دولت مطرح می کنید تا به نتیجه ای در این زمینه برسید؟ گفت: ما ناچاریم فقط مانند کسانیکه تعمیرکاری می کنند بخشی از زوایای کار را مانع شویم و این کافی نیست .

دبیرکل خانه کارگر، خاطرنشان کرد: کسانیکه در این مسیر می خواهند حرکت اصلی را انجام دهند باید چارچوب ها را عرضه کنند تا بشود نقادی کرد و به بهترین راهکار و نتیجه رسید؛ اما هنوز این را مشاهده نمی کنیم. کلیات ما را به جایی نمی رساند اقتصاد یک بستر بزرگ است و باید برای همه زوایای آن نقشه داشت.