مجوز مجلس به سازمان گسترش و نوسازی برای احیای طرح‌های تولیدی در آستانه تعطیلی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع اجازه دادند نسبت به راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی در آستانه تعطیلی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نما، یندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب شنبه در بررسی لایحه بودجه 93 به موجب تبصره الحاقی 4 به ماده واحده لایحه بودجه 93 به دولت اجازه دادند از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازوکارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شدند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند فراهم کند.

به موجب این مصوبه، دستورالعمل اجرایی این بند اجرای نحوه مدیریت دارایی و سازوکارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

در مصوبه دیگر مجلس، به سازمان اوقاف اجازه داده شده به منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود)، تا سقف هزار میلیارد ریال کند.

به موجب این مصوبه، اوراق وقفی اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌شود.

در این مصوبه همچنین آمده که دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده و سپس از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.

در بند دیگری مقرر شد 1200 میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت وزارت نیرو به کنترل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آب‌های مرزی اختصاص یابد.