گیدو اشتاینبرگ:

شمار افراط گراهای آلمانی در سوریه رو به افزایش است

آفریقا و خاورمیانه

کارشناس تروریسم بنیاد علم و سیاست آلمان با اشاره به آسان بودن سفر تروریست ها به سوریه از افزایش شمار شهروندان افراط گرای آلمانی به این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیدو اشتاینبرگ" کارشناس تروریسم بنیاد علم و سیاست آلامان (SWP) در مورد نفوذ گروه های تندرو سلفی در آلمان بر روی جوانان هشدار داد. وی در گفتگو با خبرگزاری آلمان تاکید کرد هدف این گروه ها اعزام جوانان افراطی بیشتر به جبهه جنگ تروریست ها با ارتش سوریه است.

اشتاینبرگ افزود: تا کنون بیش از 270 اسلامگرای آلمانی به سوریه رفته اند و این در حالی است که شمار آنها طی ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. وی یکی از دلایل رغبت آلمانی های افراطی برای سفر به سوریه را دسترسی آسان این کشور برای آنها عنوان کرد.

این کارشناس آلمانی یادآور شد طی سه دهه اخیر اسلامگراهای آلمانی جایی بهتر از محل درگیری ها در سوریه برای فعالیت نداشته اند. به گفته وی یک شهروند افراطی آلمانی به راحتی می تواند به ترکیه سفر کرده و سپس از آنجا راهی برای سفر به سوریه پیدا کند.  

اشتاینبرگ تاکید کرد در مناطق مرزی ترکیه و سوریه افرادی هستند که سفر اسلامگراها به داخل سوریه را تسهیل می کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در آلمان نیز یک سیستم سازماندهی شده وجود دارد که این افراد را برای عزیمت به مناطقی مثل سوریه حمایت و بازگشت آنان را امکان پذیر می کند.

کارشناس بنیاد علم و سیاست آلمان با بیان این که این یک خطر جدی برای آلمان است هشدار داد امروز شبکه تروریست ها در این کشور به طرز بی سابقه ای بزرگتر شده و توسعه یافته است. گفتنی است حضور رو به افزایش تروریست های آلمانی در جنگ داخلی سوریه و به ویژه احتمال بازگشت آنان به کشورشان برای ادامه فعالیت های تروریستی از جمله نگرانی های اصلی مقامات برلین است.