نماینده مجلس جمهوری آذربایجان:

انقلاب اسلامی ایران تبلور حاکمیت ارزش های اسلامی به شیوه مدرن است

جمهوری آذربایجان,قربانلی

باکو- ایرنا- نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان انقلاب اسلامی ایران را تبلور حاکمیت ارزش های اسلامی به شیوه مدرن دانست.

ˈمبارز قربانلیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باکو به تحولات عظیم قرن بیستم از جمله بروز دو جنگ جهانی و سقوط امپراطوری های بریتانیا، فرانسه و همچنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گسترش مبارزات ملت ها برای دستیابی به حقوق و آزادیها را از دیگر ویژگی این قرن برشمرد و انقلاب اسلامی را در زمره رویدادهای مهم و تاثیر گذار این قرن دانست.

معاون دبیر اجرایی حزب حاکم ˈینی آذربایجانˈ به شرایط اقتصادی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: ایران به رغم برخورداری از ظرفیت های بزرگ اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی، قبل از انقلاب اسلامی کشوری کاملا مصرف گرا و وابسته به درآمدهای نفتی بود و همه نیازهای خود را از خارج وارد می کرد و این نیز حکایت از مدیریت نادرست در هدایت درآمدهای کلان نفتی ایران در آن زمان داشت.

قربانلی به تشریح وضعیت اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: صرف درآمدهای نفتی در امور تشریفاتی و استفاده نکردن از آن در زمینه توسعه صنایع تولیدی سبب افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی در ایران شده بود.

وی همچنین گفت: انقلاب اسلامی گامی در جهت ایجاد نظام حکومتی و مدیریتی مبتنی بر اسلام بود و از این منظر باید گفت که در طول تاریخ نخستین تلاش برای ایجاد نظام دولتی مبتنی بر ارزش های اسلامی ، در ایران و آن هم پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

به عقیده قربانلی، انقلاب اسلامی روش حکومتی مبتنی بر ارزشهای اسلامی را با شیوه حکومتی مدرن ادغام و به الگویی جدیدی تبدیل کرد که همزمان در برگیرنده ارزش های دینی و ارزشهای مدنی است.

نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه در میان کشورهای جهان اشاره کرد و افزود : جمهوری آذربایجان ، ایران را کشور دوست و برادر می داند و از طرفی این دو کشور به لحاظ تاریخی در قالب یک پیکر واحد بوده اند. اکنون نیز آذری ها بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. زبان آذری در ایران در حال توسعه است، نشریات به زبان آذری منتشر و رادیو تلویزیون نیز به زبان آذری برنامه پخش می کند.

وی همچنین به سیاست خارجی دولت جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: ˈالهام علی افˈ رییس جمهوری ضمن پایبندی به اصول و سیاست های پایه ریزی شده از سوی ˈحیدر علی افˈ رهبر فقید آذربایجان، با پیشبرد سیاستی مستقل ، بدنبال برقراری مناسبات خوب و متناسب با اقتضائات زمانی و در قالبی نو با همه همسایگان است.

این مقام حزب حاکم آذربایجان سطح مناسبات دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را عالی توصیف کرد.

خاورم*1206*1010
کد N111259