رییس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستاربرچیده شدن شکنجه در این کشور شد

حزب نهضت اسلامی,شکنجه

دوشنبه - ایرنا - رییس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با بیان اینکه اعمال شکنجه در نهادهای امنیتی و انتظامی این کشور حیثیت و اعتبار ملی و بین المللی تاجیک ها را زیر سوال برده است، خواستار برچیده شدن شکنجه در این کشور شد.

به گزارش ایرنا،ˈمحی الدین کبیریˈ روز شنبه در همایشی در محل این حزب از افزایش موارد شکنجه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و افزود: شماره پرونده های مربوط به شکنجه طی سه سال آخر به ده ها مورد رسیده است.

رییس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها راه حل از بین بردن شکنجه را همکاری و حسن تفاهم مقامات و جامعه شهروندی و دست از افترا برداشتن دانست و گفت: حزب نهضت اسلامی از این به بعد مسوول و وظیفه دار است که از مبارزه با شکنجه در این کشور تلاش کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.

وی به مواردی از شکنجه اعضای این حزب اشاره کرد و افزود: هر وقت ما تصمیم می گیریم، علیه شکنجه صدا بلند کنیم برنامه های ضدنهضتی در تلویزیون های دولتی کشور به راه می افتد.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها حزب اسلامی در بین کشورهای آسیای مرکزی است.

آساق**1663**1010
کد N111185