جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه به پایان رسید

مجلس

جلسه نوبت عصر بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه93 دقایقی پیش به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه نوبت عصر امروز شنبه بررسی لایحه بودجه دقایقی پیش به پایان رسید.

در این جلسه بخش هزینه ای لایحه بودجه در خصوص حقوق و مزایای بازنشستگی، بازارچه های مرزی، حمایت و توانمند سازی زندانیان و مددجویان  بررسی شد.

جلسه نوبت شب ساعت 18 و 45 دقیقه آغاز خواهد شد.