واکنش رییس پارلمان اروپا به تصویب قانون محدودیت اینترنت در ترکیه

اینترنت,ترکیه

آنکارا- ایرنا - ˈمارتین شولتزˈ رییس پارلمان اروپا نسبت به تصویب قانون محدودیت اینترنتی در مجلس ملی ترکیه واکنش نشان داد و گفت : ترکیه یک گام به عقب گذاشت.

به گزارش ایرنا، شولتز در مطلبی در شبکه های اجتماعی نسبت به اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه واکنش نشان داد.

شولتز تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه را ˈگامی به عقبˈ خواند.

اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مجلس این کشور به تصویب رسید.

این لایحه به رغم مخالفت های تند احزاب مخالف و اعتراض های مخالفان و سازمان های غیر دولتی، با آرای نمایندگان حزب حاکم به تصویب رسید.

قانون جدید اینترنت به ویژه به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصیˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.

این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که یک کاربر استفاده کرده است، به مدت دو سال حفظ کند.

احزاب مخالف ترکیه با بیان اینکه دولت این کشور برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بوده و به همین علت اقدام به این امر کرده است، آن را نقض آزادی توصیف کردند.

حزب حاکم عدالت و توسعه با 318 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.

تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها 30 مارس (10 فروردین ماه) و ریاست جمهوری اوت (شهریور) 2014 با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به رو است.

خاورم**2012**230**1010
کد N111099