تمهیدات مجلس برای حمایت از کارآفرینان تحت پوشش نهادهای حمایتی

مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مکلف به ایجاد زمینه و حمایت از اشتغال و خودکفایی اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی کردند

نمایندگان مردم در خانه ملت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مکلف به ایجاد زمینه و حمایت از اشتغال و خودکفایی اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق بندی به تبصره 17 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس این بند الحاقی تمهیدات مناسبی برای افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی دیده شده است.

در بند الحاق شده به تبصره 17 لایحه بودجه آمده است که به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 93 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند پرداخت نمایند. در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع خواهد شد.

کد N111015