نمایندگان موافقت کردند؛

تائید جانبازی رزمندگان بدون مدارک بالینی با نظر کمیسیون پزشکی

مجلس

براساس بند الحاقی این تبصره، افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌ جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آن‌ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جانبازی رزمندگانی که مدارک بالینی ندارند با نظر کمیسیون پزشکی و معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران تائید می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز -شنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند الحاقی تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی این تبصره، افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌ جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آن‌ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

کد N110926