با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص بخشی از منابع سازمان مناطق آزاد به کمیته امداد و بهزیستی

مجلس

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند «الف» تبصره ۱۷ موافقت کردند که براساس آن بخشی از منابع سازمان مناطق آزاد به کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داده می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص بخشی از منابع سازمان مناطق آزاد به کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز - شنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند «الف» تبصره ۱۷ موافقت کردند که براساس آن بخشی از منابع سازمان مناطق آزاد به کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داده می‌شود.

در بند الف تبصره ۱۷ لایحه بودجه آمده است که در اجرای بند «ز» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور‌‌ همان مناطق پرداخت نمای

کد N110925