با نظر نمایندگان مشخص شد؛

منابع پرداخت حقوق بازنشستگان

مجلس

براساس بند «الف» تبصره ۱۵ این لایحه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق مستمری بگیران بر اساس منابع دریافتی خود شدند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز -شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند الف تبصره ۱۵ که براساس آن صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق مستمری بگیران براساس منابع دریافتی خود شدند، موافقت کردند.

براساس بند «الف» تبصره ۱۵ این لایحه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

کد N110868