نماینده حزب حاکم ترکیه:

بازی بدون اردوغان را برخی در ترکیه دنبال می کنند

عبدالله گل,اردوغان

آنکارا- ایرنا -ˈشامیل طیارˈ نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه گفت : برخی در پی اجرای طرح وارد کردن ˈ عبدالله گل ˈ به بازی بدون اردوغان در این کشور هستند.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، طیار افزود: دولت سایه در آمریکا ، رژیم صهیونیستی و سرمایه داران جهانی خواستار برکناری ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه هستند.

به عقیده طیار، دولت سایه در آمریکا و سرمایه داران جهانی که تنظیم روابط دولت پشت پرده آمریکا و رژیم صهیونیستی را عهده دارند خواستار برکناری نخست وزیر ترکیه از حزب حاکم این کشور هستند.

به گفته عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، هدف آنها این است که ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه را وارد بازی ˈ ترکیه بدون اردوغانˈ کنند .

نماینده مجلس ملی ترکیه با بیان اینکه ˈمصطفی ساری گلˈ شهردار منطقه ˈشیشلی ˈ استانبول که اکنون نامزد تصدی پست شهرداری استانبول از حزب مخالف جمهوری خواه خلق نیز یک بازیگر مهم در این بازی است، گفت: ساری گل خطاب به روزنامه نگاران گفته است که در آینده اردوغان نخواهد بود و وی جای او را در صحنه سیاست خواهد گرفت.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه فروردین ماه آینده برگزار خواهدشد.

این انتخابات در پی عملیات مبارزه با ارتشا و فساد مالی که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه، دو نفر از فرزندان وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی شد ، از اهمیت بسیاری برای حزب حاکم و حزب جمهوری خواه برخوردار است.

طیار روزنامه نگار سابق و نماینده فعلی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ پیشتر نیز در در مورد احتمال عملیات های انتحاری و سوء قصدها در ترکیه هشدار داده بود.

وی با یادآوری اینکه ˈدولت موازیˈ در ترکیه پس از عملیات اخیر موفق به کسب خواسته های خود در ضربه زدن به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه نشد، افزود: این ساختار برای دست یافتن به مطامع خود دست به عملیات های دیگری از جمله عملیات انتحاری و حتی سوء قصدها در ترکیه خواهد زد.

در پی عملیات مبارزه با ارتشا و فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر که منجر به دستگیری شماری از منتسبان دولت ترکیه ، دو فرزند کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و ارتشا شد ، نخست وزیر ترکیه دولت موازی را مسبب این عملیات دانست.

طیار با بیان اینکه نظم جدید جهانی در حال شکل گیری است، توضیح داد: در یکسو آمریکا و در طرف دیگر روسیه، فرانسه و آلمان قرار دارند و به موازات آن در بسیاری مناطق حساس جهان معادلات جدید شکل می گیرد و قدرت های یاد شده در مقابل ترکیه که در منطقه و کشورهای اطراف خود صاحب حرف است، قرار گرفته اند .

خاورم ** 2012 * 230 **1010
کد N110853