با موافقت نمایندگان:

وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به بیمه مشترکان گاز و برق شدند

مجلس

وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود هر دو ماه مبلغی را از هر واحد مسکونی اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی هزینه کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز-شنبه-مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند «ج » تبصره ۱۵ این لایحه درباره بیمه خسارات مالی و جانی مشترکین شهری و روستایی گاز و برق موافقت کردند.

براساس بند «ج» تبصره ۱۵ این لایحه به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه بهترتیب مبلغ یک‌هزار ریال و تا پانصد ریال از هر واحد مسکونی أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

گفتنی است؛ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

کد N110833