با موافقت نمایندگان؛

صندوق تأمین اجتماعی مکلف به تأمین بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شد

مجلس

در بند «ب» تبصره ۱۵ لایحه بودجه آمده است که صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق تأمین اجتماعی را مکلف به تأمین بیمه و قرارداد کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنینوبت عصر امروز -شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند «ب» تبصره ۱۵ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن صندوق تأمین اجتماعی موظف به تأمین بیمه و قرارداد کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی شد.

در بند «ب» تبصره ۱۵ لایحه بودجه آمده است که صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در هرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.

کد N110831