دولت با چراغ خاموش، ویژه خواران اقتصادی را به پای میز محاکمه می کشاند

دولت یازدهم,معاون اول رئیس جمهور,مفاسد اقتصادی,دولت

همشهری آنلاین: معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره موضوع مبارزه با ویژه خواری اقتصادی ،گفت: دولت با چراغ خاموش، دانه درشت ها و ویژه خواران اقتصادی را از طریق قوه قضائیه به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

ایران > دولت- همشهری آنلاین:
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره موضوع مبارزه با ویژه خواری اقتصادی ،گفت: دولت با چراغ خاموش، دانه درشت ها و ویژه خواران اقتصادی را از طریق قوه قضائیه به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

محمدرضا خباز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره مبارزه با ویژه خواری اقتصادی ،گفت: دولت، مبارزه جدی با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی را شروع کرده است و شخص معاون اول رئیس جمهور این موضوع را بطور جدی پیگیری می کند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: دولت در مبارزه با ویژه خواران و مفاسد اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و این مسئله تا اندازه ای مهم است که رئیس جمهور در این رابطه اظهار داشته که ویژه خواری بین مردم و حاکمیت فاصله می اندازد، بنابراین دولت تمامی تلاش خود را برای حفظ بیت المال مسلمانان انجام خواهد داد.

این نماینده ادوار مجلس افزود: باید توجه داشت که وزارت نفت در رابطه با بدهی 8هزار میلیارد و 900 میلیون تومانی بابک زنجانی به قوه قضائیه شکایت کرده است که این موضوع از عزم جدی دولت برای مبارزه با ویژه خواری اقتصادی حکایت می کند.

خباز گفت: برخی ها که احساس می کند در مبارزه با ویژه خواری اقتصادی امکان دارد زیر سئوال بروند تلاش می کنند در این راه مانع ایجاد کنند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد : دولت با چراغ خاموش، دانه درشت های ویژه خواران و مفاسد اقتصادی را از طریق قوه قضائیه به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

وی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نسخه های مختلفی دارد و باید بین برخی ها که تسهیلات بانکی را در مسیرهای خلاف هزینه کرده اند و اشخاصی که در حال حاضر به دلیل نوسانات شدید ارزی توانایی بازپرداخت وام را ندارند، تفاوت قائل شد.

خباز افزود: نکته مهم دیگری که در مبارزه با ویژه خواری اقتصادی باید به آن توجه داشت این است که این موضوع باید به نحویی انجام شود که سرمایه گذاران احساس امنیت داشته باشند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در رابطه با موضوع لایحه بودجه یادآور شد: امیدوارم انسجام لایحه بودجه سال 93 حفظ شود.