نائب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار قاضی‌پور:

آموزش رایگان وظیفه دولت است

مجلس

قطعاً اصل سی‌ام قانون اساسی یکی از تصمیمات قطعی نظام جمهوری اسلامی است وآموزش و پرورش باید در همه جا رایگان است و این از وطایف دولت است، اما تبصره ۱۳ منافاتی با آن ندارد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در اخطاری به استناد به اصل سی‌ام قانون اساسی اظهار کرد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه مردم رایگان است. ما روستایی‌ها و مردم مستضعف برداشتی متفاوتی از برداشت تبصره ۱۳ را داریم.

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا، نادر قاضی‌پور افزود: قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است تحصیل رایگان را در تمامی مناطق اجرا کند ولی با تصویب این تبصره دیگر تحصیل رایگان نیست.

محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: قطعاً اصل سی‌ام قانون اساسی یکی از تصمیمات قطعی نظام جمهوری اسلامی است وآموزش و پرورش باید در همه جا رایگان است و این از وطایف دولت است، اما تبصره ۱۳ منافاتی با آن ندارد.

وی افزود: دولت در برخی نقاط که خرید خدمات آموزشی توجیه دارد، آن را می‌خرد ورایگان به مردم می‌دهد.

کد N110423