انتقاد اکبریان از رفتار متناقض برخی نمایندگان؛

از دولت لایحه هدفمندی می‌خواهیم، بعد آن را رد می‌کنیم

مجلس

توجه نداریم که بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را با این کار بیچاره می‌کنیم/بیش از 95 در صد پیشنهادات نمایندگان رای نمی‌آورد اما آنها باز هم پیشنهادات جدیدی را ارائه می‌دهند.

نماینده مردم کرج،اشتهارد،فردیس و آسارا با انتقاد از رفتار برخی نمایندگان تاکید کرد: نمایندگان رفتارهای متناقضی از خود بروز می‌دهند. از طرفی از دولت می‌خواهیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بیاورد از طرفی دیگر آن را رد می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزیز اکبریان امروز در صحن علنی مجلس در تذکری با انتقاد از نمایندگان مجلس اظهار کرد: بیش از 95 در صد پیشنهادات نمایندگان رای نمی‌آورد اما آنها باز هم پیشنهادات جدیدی را ارا ئه می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه تا کشور آباد نشود هیچ شهری هم آباد نمی‌شود، گفت: چرا این قدر به فکر شهرهای حوزه انتخابی خود هستید.

اکبریان ادامه داد: متاسفانه نمایندگان رفتارهای متناقضی از خود بروز می‌دهند. از طرفی از دولت می‌خواهیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بیاورد از طرفی دیگر آن را رد می‌کنیم، اما توجه نداریم که بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را با این کار بیچاره می‌کنیم.

کد N110374