مصباحی مقدم در پاسخ به اتهام دست کاری مصوبه مجلس:

اول بپرسید، بعد متهم کنید

مجلس

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار مصباحی مقدم ابراز کرد: شخصی مثل آقای مصباحی مقدم هیچگاه چنین کاری نمی‌کند و شما باید تحقیق بیشتری انجام می‌دادید.

رییس‌کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با استفاده از ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس در پاسخ به اخطار مهرداد لاهوتی گفت: هرکس به شما گفته که من مصوبه مجلس را در کمیسیون تلفیق دست کاری کرده‌ام دروغ گفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم افزود: شما هم اول بیایید از من بپرسید وبعد من را متهم کنید!

ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار مصباحی مقدم ابراز کرد: شخصی مثل آقای مصباحی مقدم هیچگاه چنین کاری نمی‌کند و شما باید تحقیق بیشتری انجام می‌دادید.

کد N110305