نگاههای رئیس‌جمهور تونس به سقف سالن اجلاس سوژه رسانه‌ها شد

کد N110287