عمران الزعبی تاکید کرد:

حمایت عربستان سعودی از تروریستهای 83 کشور جهان در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به حمایت آل سعود از تروریستهای 83 کشور جهان در سوریه تاکید کرد: تصمیم عربستان سعودی در زمینه مجازات افرادی که در خارج از این کشور مشغول جنگ هستند به معنای توقف حمایت تسلیحاتی و مادی آنها از گروههای تروریستی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به تصمیم دولت عربستان در زمینه مجازات افرادی که در خارج از عربستان مشغول جنگ هستند، تاکید کرد: تصمیم جدید مقامات سعودی، تصمیم غیر واقعی است که اجرای آن غیر ممکن است.

وی افزود: تروریستهایی از بیش از 83 کشور جهان حضور دارند که عربستان سعودی آنها را از لحاظ تسلیحاتی و مالی پشتیبانی می کند.

وی تاکید کرد: تصمیم سعودیها به معنای توقف حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی آنها از تروریستهای سعودی و دیگر کشورهای خارجی در سوریه نیست.

الزعبی افزود: البته برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز بر اساس همان روند سعودیها فعالیت می کنند و از تروریستها پشتیبانی می کنند.