مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد

ایرنا نوشت:

مذاکرات ایران و آزانس بین المللی انرژی امروز در محل سازمان انرژی اتمی برگزار شد ،بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی  اظهار داشت: این مذاکرات درباره همکاری های انجام شده بر اساس بیانیه 20 آبان میان  سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نتیجه این همکاری ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین در این مذاکرات درباره موارد دیگر همکاری ها بحث و گفت و گو خواهد شد.

به گفته کمالوندی، ریاست هیات ایرانی را «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و ریاست هیات آژانس را «ترو واریورانتا» معاون امور پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عهده دارد.

29219

 

کد N110252