وزیر امنیت داخلی آمریکا:

بحران سوریه امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند/ افراد مسلح اعزام شده به سوریه را تحت نظر داریم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امنیت داخلی آمریکا در اظهاراتی درباره خطرات ناشی از بحران سوریه بر امنیت ملی آمریکا به شدت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "جی جانسون" وزیر امنیت داخلی آمریکا روز گذشته در نخستین سخنرانی خود پس از احراز این مقام درباره خطرات ناشی از بحران سوریه شدیدا هشدار داد.

وی تاکید کرد: درگیریها در سوریه و بازگشت اتباع غربی که برای جنگ وارد این کشور شده اند، خطری است که امنیت ملی آمریکا را در معرض تهدید قرار داده است.

جانسون با تاکید بر اینکه آمریکا فعالیت افراد مسلح اعزامی به سوریه را از نزدیک تحت نظر دارد، افزود: شماری از اتباع آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی را که برای جنگ وارد سوریه شده اند را تحت نظر داریم.

وزیر امنیت داخلی آمریکا به اشاره به حادثه انفجار بوستون که در هنگام مسابقات دوی ماراتن رخ داد، افزود: ما بیشتر از تروریستهایی که به صورت انفرادی اقدام می کنند و وابستگی به گروهی ندارند نگران هستیم.