به منظور افزایش نقش مدارس؛

اختیارات مالی مدارس در سال 93 به مدیران واگذار می شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بودجه 93 مقرر کردند برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدارس، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس با تصویب بندی اختیارات مالی مدارس را به مدیران مدارس تفویض و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز مدارس را به صورت کمک حساب به حساب بانکی مدارس واریز شود.

بر اساس این بند مقرر شد برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجارب تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

علاوه بر این اجرای این بند در سال 93 صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود به صورت آزمایشی مجاز است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با تصویب بندی از این تبصره مقرر کردند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند در سال 1393 ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد.