موسوی لارگانی:

در آموزش و پرورش مدیر تربیت نکرده‌ایم

مجلس

وزیرانی که تاکنون در راس آموزش و پرورش بوده‌اند متاسفانه آموزش و پرورش را به عنوان یک آزمایشگاه قلمداد کردند، هر وزیری که آمده برنامه‌های وزیر دیگر را زیر سوال برده است.

ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور پیشنهاد حذف جزء یک بند «ب» بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا‌، بر اساس بند مذکور برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقس مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازو کار پیش بینی شده در ماده ۱۶ قا نون مدیریت خدمات کشور؛ اختیارات مالی را به مدیران مدارس تحویل و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

اجرای این بند در سال ۱۳۹۳ صرفاً در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت ازمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش تحقیقات و فن‌اوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نماینده مردم فلاورجان گفت: وزیرانی که تاکنون در راس آموزش و پرورش بوده‌اند متاسفانه آموزش و پرورش را به عنوان یک آزمایشگاه قلمداد کردند، هر وزیری که آمده برنامه‌های وزیر دیگر را زیر سوال برده است.

وی در ادامه افزود: این بحث واگذار کردن امور مالی به مدیر مدارس به این دلیل که اکثر کسانی که به مدیریت مدارس منصوب می‌شوند، مجبور به مدیریت بوده‌اند یعنی اینکه ما مدیری در آموزش پرورش تریبت نکرده‌ایم و این‌ کار غلطی است و لذا خواهشمندم با توجه به این موضوع که واگذار کردن امور مالی به مدیران با وجود اینکه خیلی از مدیران ما از حسابرسی اطلاعی ندارند؛ کار خیلی اشتباهی است به حذف جزء ۱ بند «ب» رای دهید.

کد N110188