با موافقت نمایندگان؛

وزارت آموزش و پرورش مجاز به وصول درآمدهای اختصاصی واریزی به خزانه کل کشور شد

مجلس

در بند «د» تبصره ۱۳ آمده است که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند (به استثنای درآمدهای موضوع بند «ن» تبصره (۳) این قانون)، به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به وصول درآمدهای اختصاصی خود از محل واریزی به خزانه کل کشور کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند «د» تبصره ۱۳ موافقت کردند که براساس آن وزارت آموزش و پرورش مجاز به وصول درآمدهای واریزی به خزانه کل کشور شد.

در بند «د» تبصره ۱۳ آمده است که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند (به استثنای درآمدهای موضوع بند «ن» تبصره (۳) این قانون)، به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

کد N110101