با تصویب نمایندگان مجلس

بسیج و اشخاص حقیقی به کمک نهضت سوادآموزی می آیند

بودجه

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان نهضت سوادآموزی اجازه دادند برای اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی، این امر را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط پی گیری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - شنبه - و درادامه بررسی بخش های هزینه لایحه بودجه 93 کل کشور و در راستای شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی مقرر کردند که سازمان نهضت سوادآموزی هزینه تمام شده فعالیت اشخاص حقیقی در نهضت را به روش فرد به فرد و بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور پرداخت نماید.

بر این اساس نهضت سوادآموزی همچنین مجاز است هزینه تمام شده باسواد کردن هر بی سواد بصورت مستقیم و پس از احراز مهارتهای سواد به افراد بی سواد که به صورت خودآموز با سواد می شوند، از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.

علاوه بر این با رای نمایندگان مقرر شد؛ دستگاههای اجرایی خدمات رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بتوانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور نسبت به باسواد کردن افراد بی سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

یادآور می شود؛آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

سیام(3)**2021** 1418
کد N110087