انتخاب مجری ارزش معطلی مردم را نداشت

گفتگوی زنده تلویزیونی, حسن روحانی, رمضان شجاعی کیاسری

هفته گذشته گزارش صد روز دوم دولت از زبان رییس جمهور در رسانه ملی به مردم ابلاغ شد.

هفته گذشته گزارش صد روز دوم دولت از زبان رییس جمهور در رسانه ملی به مردم ابلاغ شد. این گزارش متاسفانه بنا به اختلاف بین دولت و رسانه ملی به علت تفاوت نظر در انتخاب مجریان برنامه با تاخیر نود دقیقه یی پخش شد که این تاخیر زمانی مردم و مسوولان را با نگرانی و ابهاماتی رو به رو کرد تا یکی از حاشیه های جدی این برنامه عمومی و مهم باشد.
به گزارش آفتاب به نقل از روزنامه اعتماد، طبق روال گذشته روسای جمهور می توانند از طریق شبکه های صدا و سیما به عنوان رسانه ملی با مردم به گفت وگو بپردازند و آنان را در جریان مسائل مهم روز کشور قرار دهند که این برنامه ها می تواند در قالب های گزارشی و یا گفت وگویی اجرا شود. از آنجایی که ابلاغ گزارش صد روزه ظرفیت گزارشی بودن را دارد، رییس جمهوری می توانست بدون مجری چنین برنامه یی را برگزار کند. با این حال برنامه گزارش صد روزه با وجود مجری و به صورت گفت وگویی برگزار شد. در عین حال صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی و گسترده به اندازه نیاز مجری توانمند برای اجرای چنین برنامه تخصصی و فنی دارد لذا نیازی نبود که دولت در انتخاب مجری با صدا و سیما به اختلاف نظر برسد و چنین اتفاقاتی را رقم بزند، اما در نهایت این اختلاف به وقوع پیوست.
در حالی راه سومی هم برای رفع آن وجود داشت که دولت برای آسودگی خاطرش از بی طرفی و جهت نگرفتن برنامه یک مجری به نمایندگی از دولت و یک مجری به نمایندگی از صدا و سیما انتخاب می شدند که البته این راهکار قابل قبول و معمولی نیست ولی به عنوان آخرین گزینه می توان بر آن اتکا کرد. تاخیر به خاطر انتخاب مجری در گزارش رییس جمهور آنقدر با ارزش نبود که میلیون ها شهروند منتظر شنیدن و تماشای آن بیش از یک ساعت معطل و منتظر بمانند: تاخیری که به دنبالش حرف و حدیث ها به بار آورد و نگرانی مردم را افزایش داد. البته دولت اگر نسبت به عملکرد صدا و سیما اعتراضی دارد می تواند با هیات نظارت از خیلی قبل تر در میان بگذارد و آن را زودتر مطرح کند همانطور که ما امروز بنا داریم تا در جلسه یی با نمایندگان سه قوه در هیات نظارت بر صدا و سیما نظرات سازمان و دولت را بررسی کنیم.
رمضان شجاعی کیاسری،  نایب رییس هیات نظارت بر صدا و سیما
کد N110051