قاضی‌پور مطرح کرد:

حق تحصیل طبق قانون اساسی رایگان است

مجلس

پول نفت و منابع جمهوری اسلامی کجا خرج می‌شود که می‌خواهیم هزینه‌ها را از دانش آموزان بگیریم.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصورت حذف نشدن تبصره ۱۳ روند موجود بهم می‌خورد، مطرح کرد: این تبصره مثل آن است که خربزه بخوریم و بگوییم شیرین است. قانون اساسی می‌گوید تحصیل بایستی رایگان باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی‌پور در پیشنهاد حذف تبصره ۱۳ از لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور با بیان اینکه تعداد زیادی از نمایندگان درخواست حذف این تبصره رادارند، ابراز کرد: این تبصره ماهیت بودجه‌ای ندارد و عاری از اعداد، ارقام وتکالیف برای دولت است.

وی افزود: اینکه بخواهیم هزینه ‌ سواد آموزی در نهضت سواد آموزی را از مردم بگیریم کاردرستی نیست، زیرا هزینه باسواد کردن هر فرد در آیین نامه داخلی آموزش وپرورش وجود دارد

نمانیده مردم ارومیه با بیان اینکه درصورت حذف نشدن تبصره ۱۳ روند موجود بهم می‌خورد، مطرح کرد: این تبصره مثل آن است که خربزه بخوریم و بگوییم شیرین است. قانون اساسی می‌گوید تحصیل بایستی رایگان باشد.

وی افزود: پول نفت و منابع جمهوری اسلامی کجا خرج می‌شود که می‌خواهیم هزینه‌ها را از دانش آموزان بگیریم.

قاضی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: چون که هزینه و در آمد جدید در این تبصره مشخص نشده است از همکاران درخواست می‌کنم که به آن رای ندهند.

کد N110048