محجوب ضمن ارائه پیشنهادی عنوان کرد:

بیمه شدن حق همه است

مجلس

از آنجا که بیمه افراد در این بخش مشخص نیست و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی نوشته شده است پیشنهاد حذف بند مذکور را دارم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه شدن حق همه است، اظهار داشت: از آنجا که بیمه افراد در این بخش مشخص نیست و مغایر با اصل ۲۹ قا نون اساسی نوشته شده است پیشنهاد حذف بند مذکور را دارم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه‌ای بودجه ۹۳ کل کشور در اخطاری با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی پیشنهاد حذف جزء یک بند «الف» بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ را مطرح کرد.

بر اساس بند مذکور سازمان نهصت سواد آموزی مجاز است سواد آموزی را از طریق وا گذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پردا خت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور اجرا نماید.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بیمه شدن حق همه است، اظهار داشت: از آنجا که بیمه افراد در این بخش مشخص نیست و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی نوشته شده است پیشنهاد حذف بند مذکور را دارم.

کد N110047