با مصوبه مجلس؛

اختصاص 90 میلیارد تومان برای تولید برنامه نرم افزاری و خدمات فنی مهندسی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بودجه 93 مقرر کردند 90 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه های صدورخدمات فنی و مهندسی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی مقرر کردند 90 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه های صدورخدمات فنی و مهندسی اختصاص یابد.

بر این اساس برای توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دارایی ها و هزینه های سرمایه ای این وزارتخانه برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های اشتغال آفرین اختصاص می یابد.

همچنین در  این بند به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطر پذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بر اساس آئین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اختصاص داده می شود.