با موافقت نمایندگان صورت می‌گیرد‎؛

اختصاص ۴۰ درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات به صندوق‌های توسعه‌ای صنعت ومعدن

مجلس

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند «ب» تبصره ۱۰ که براساس آن وزارت صنعت مجاز به استفاده از ۴۰ درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات در منابع صندوق‌های توسعه‌ای می‌شود موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت مجاز به استفاده از ۴۰ درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات به صندوق‌های توسعه‌ای صنعت و معدن شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -شنبه - مجلس شورای اسلامی‌، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند «ب» تبصره ۱۰ که براساس آن وزارت صنعت مجاز به استفاده از ۴۰ درصد از منابع کسب شده از فروش دخانیات در منابع صندوق‌های توسعه‌ای می‌شود موافقت کردند.

براساس بند «ب» تبصره ۱۰ در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل چهل‌درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود

کد N109895