محاکمه حسنی مبارک از سر گرفته می‌شود

سیاسی

دادگاه مبارک، دو پسرش و وزیر کشور اسبق مصر امروز به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.

دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر را از سر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دادگاه جنایی شمال قاهره امروز محاکمه مبارک، علاء و جمال دو پسرش، «حبیب العادلی» وزیر کشور اسبق مصر و شش نفر از معاونانش را به اتهام قتل تظاهرکنندگان، اشاعه هرج و مرج و ایجاد ناامنی در کشور  از سر می‌گیرد.

دادگاه مبارک، دو پسرش و وزیر کشور اسبق مصر امروز به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.

کد N109791